سلام جناب دکتر
لطف می کنید چنانچه پاسخگویم باشید
1.آیا برای ازدیاد  ابروها یا رویش جدید ابرو یک رج بالای ابروی خودم می توانم از پماد بتامتازون چشمی و یا مالیدن سیر استفاده کنم ؟اثری دارد؟ عوارضی ندارد؟
2.پوست صورتم شاداب نیست و کمی کدر شده البته به کودکم شیر می دهم ایا از این بابت است ؟برای رفعش چه کنم؟
شاد زی و خدایی

باسلام

خیر بتا متازون کمکی نمی کند بلکه باعث اتروفی پوست در ناحیه ابرو می شود .واگر مدت طولانی بزنید و پرمویی در انجا ایجاد کند با قطع دارو می ریزد . شیر دادن باعث کدورت پوست نمی شود . برای کدورت پوست دوری از افتاب و استفاده از کرم های روشن کننده پوست و ضد افتاب .ممنون