سلام
آقای دکتر مدت کمی میشه که به علت غم و غصه چندین خط باریک روی پیشونیم افتاده خیلی نگرانم میکنه آیا بوتاکس کنم آیا کرم جواب میده؟؟؟ اگه میشه راهنماییم کنید در ضمن بوتاکس بعد از مدتی که اثرش رفت دوباره همون قبلی میشه یا بدتر یا بهتر؟ چه مذت طول میشکه ؟؟/
باسلام
اگر با تغییر حالت چهره عمیق تر می شود بله با بوتاکس خوب می شود . و با رفتن اثر بوتاکس بدتر نمی شود وحتی خطوط کم عمق تر می شود اگر دیگر تزریق نکنید .اثر این امپول 4 تا 6 ماه است واگر این خطوط در حالت عادی هم روی صورت شما دیده می شود باید بعد از ان ژل هیالورونیک اسید تزریق کنید تا فرو رفتگی را پر کند